הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

טופס הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות על פי ההלכה

הרב הלל גפן
מבוסס על הסכם התיווך של איגוד המתווכים בתוספת מספר סעיפים מסומנים

הסכם תיווך במקרקעין ע"פ ההלכה מפורסם כאן

 

(מבוסס על הסכם התיווך של איגוד המתווכים בתוספת מספר סעיפים המסומנים בכוכבית - *)

פרטי המזמין/נה: תאריך ההזמנה: ____________

שם משפחה: ___________ שם פרטי:_____________ ת.ז/ מס' דרכון:_______________

טל: ________________ נייד:__________________

דואר אלקטרוני:_________________________________________

כתובת מגורים:________________________________________

פרטי "הנכס" והעסקה:

סוג העסקה המבוקשת: מכירה / השכרה

כתובת "הנכס":_____________________________________

סוג "הנכס": נכס מגורים / נכס מסחרי / אחר__________________________

תאור "הנכס" : מ"ר: ________________ מס' חדרים:________________

מחיר מבוקש:_____________ ₪ / $ ארה"ב

הערות:_________________________________

.1 אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ביקשתי מ_____________________ (להלן "המשרד") לפעול למכירת /השכרת "הנכס" המפורט לעיל (להלן – "הנכס"), באופן בלעדי על ידי "המשרד" או כל אחד מנציגיו.

2. הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך למשרד מיד לאחר חתימת הסכם מחייב בין הצדדים בנוגע לנכס. דמי התיווך המסוכמים הם: א. במכירה: 2 אחוז מהמחיר הכולל של "הנכס".

     ב. בהשכרה: דמי שכירות של חודש אחד לתקופה של שנה, אך לא פחות ממחיר שכ"ד חודשי במקרה של פחות משנה.

     ג. לסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

3. הבלעדיות תכנס לתוקפה מיום ההזמנה מתאריך:___________ועד תאריך:__________.

4. פעולות שיווק: בתקופת הבלעדיות יעשו על ידי "המשרד" לפחות שתי פעולות שיווק על פי התקנון בחוק המתווכים.

     הצבת שלט על "הנכס" או בקרבתו או במרכז מסחרי או על גבי לוח מודעות או כל שלט אחר עליו יוסכם.

     פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים המופיע במאגר של המשרד, באמצעי אלקטרוני באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר ייעודו לשיווק נכסי מקרקעין.

     פרסום בעיתון יומי אחד נפוץ לפחות.

     פרסום בעיתון מקומי המיועד לקהל יעד מסוים.

     הזמנת רוכשים פוטנציאלים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.

     הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, שבו מצוי "הנכס" העומד למכירה/השכרה, לשתף פעולה לשם מכירת "הנכס".

     פעולת שיווק נוספת (שאינה מנויה בפסקאות 1 עד 6 כפי שמוסכם בינינו)_______________

5. דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שה"נכס" יימכר / יושכר בתקופת הבלעדיות, כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר הנכס לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע אל הנכס כתוצאה מפעולה שיווקית בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י המשרד ונציגיו.

6.  בתקופת הבלעדיות לא נאפשר למתווכים אחרים לפעול עבורנו אלא באמצעות המשרד בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או שיפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או משא ומתן עם קונים עתידיים או כל גורם אחר בא כוחם ייעשה באמצעות המשרד בלבד. בין אם הרוכש הגיע דרכם או בדרך אחרת כלשהי.

7.  במידה ונפר התחייבות זו נפצה את המשרד פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.

8. במידה והמשרד או נציגיו ימצאו לקוח וימכרו/ישכירו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות, ויהוו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם יהיה המשרד זכאי לדמי התיווך המוסכמים לעיל.

9. *הסכם בוררות - בכל מחלוקת הנוגעת לחוזה זה הצדדים קיבלו על עצמם את ___________________________________ כבורר מוסכם (להלן, "הבורר"). חתימה על החוזה דינה כחתימה על הסכם בוררות כמשמעה על פי דין תורה וחוק המדינה. הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה, במקרה שיש לבורר שטר בוררות – כפי שמפורט באותו שטר בוררות.

10. *תוקף הלכתי - הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה ומתחייבים על פי דעתו, הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי "היתר עסקא" כתיקון חכמים, ושכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו בבית דין חשוב מעכשיו באופן שאין בו אסמכתא, כתקנת חכמים.

 

שם המזמין________________________ ת"ז/מס' דרכון_______________