הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

פיצוי על השקעת צד אחד בדירת משנהו / בית הדין הרבני 1150473/7

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי ( בית הדין הרבני האזורי תל אביב)
בית הדין הבהיר בהמשך להחלטה קודמת מהו הסכום שהבעל צריך להעביר לידי אשתו בגין הלוואה שקיבל מהוריה.

ב"ה

תיק 1150473/7

בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

לפני כבוד הדיינים:

הרב צבי בן יעקב – אב"ד, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

התובעת:         פלונית (ע"י ב"כ טו"ר יעקב קלמן וטו"ר משה  ליבוביץ)

נגד

הנתבע:           פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד טו"ר צבי  גלר וטו"ר זיו ברקוביץ)

הנדון: פיצוי על השקעת צד אחד בדירת משנהו

פסק דין

בהמשך להחלטת בית הדין מיום כ"ט באייר תשע"ח (14.5.18), בעניין התשלום שעל הבעל לשלם לאישה בגין זכותו המלאה בדירה ב[...]

להלן העובדות הרלוונטיות:

הצדדים נישאו זה לזה כדת משה וישראל בחודש טבת התשע"ד (דצמבר 2013). לפני הנישואין (בחודש נובמבר 2013) רכשו שתי דירות להשקעה ב[...] הדירה שנרשמה על שם האישה נרכשה מהון עצמי שהביאה האישה (באמצעות הוריה) והיתרה ממשכנתה. דירה זו אינה עניין לנדון דידן והיא נשארת בבעלות האישה.

הדירה ברח' [...] נרכשה בסכום של 570,000 ש"ח (לטענת הבעל, לטענת האישה נרכשה בסכום של 550,000 ש"ח) ונרשמה על שם הבעל, כאשר לצורך רכישת הדירה הביא הבעל סכום של 100,000 ש"ח, נלקחה משכנתה בסכום של 300,000 ש"ח, ואת היתרה (כל צד לשיטתו לעניין סכומה) הביאה האישה. לצורך רכישת הדירה היו הוצאות נוספות (שיפוץ וכו'), וכך בסך הכול הביאה האישה לרכישה הדירה הרשומה על שם הבעל סכום של 200,000 ש"ח.

בתאריך ט' בטבת תשע"ד (12.12.13) נערך הסכם הלוואה בין אבי האישה לבין הבעל, בהסכם נכתב כי אבי האישה הלווה לבעל את הסכום של 200,000 ש"ח הנ"ל לרכישת הדירה.

לטענת האישה כי השקיעו בשיפוץ הדירה (ראה סעיף 10 לכתבי הטענות), הרי שמדובר בסכום של 23,300 ש"ח שהוא בתחום העודף (50,000 ש"ח לשיטת האישה – ראה סעיף 4 לכתבי טענות האישה, 30,000 ש"ח לשיטת הבעל) שנועד לשיפוץ והוצאות שונות בדירה.

בעניין החזר המשכנתה: הואיל ומשכר הדירה ניתן להחזיר את מלוא המשכנתה (החזר המשכנתה שעל הדירה הנ"ל עמד על כ־1,600 ש"ח לחודש, כאשר שכר הדירה שהתקבל עומד על כ־2,500 ש"ח), הרי שהאישה או הוריה לא השקיעו בדירה מעבר לאמור לעיל.

הבהרנו בדיון כי אנו סבורים שעם פירעון הסכום של 200,000 ש"ח, (שבפועל לא ניתן כהלוואה אלא שנעשה שטר הלוואה לצורך ביטחון וכנ"ל), באופן שהבעל יפרע את החוב – ההלוואה שכביכול לקח ושלצורך פירעונה יחושב הסכום הנ"ל בתנאי משכנתה ולפי שיקול דעת בית הדין – תישאר הדירה בבעלותו המלאה. וזאת בכפוף לפירעון ההלוואה בתוך תשעים יום כאמור.

לאחר שהתייעצנו עם מומחה למשכנתאות, והואיל ומשכנתה היא הלוואה מורכבת ותנאיה משתנים, דעתו הייתה כי מן הצדק להעמיד את ריבית ההלוואה על ריבית קבועה של 5%, כאשר תאריך לקיחת ההלוואה הוא בנובמבר 2013, ומועד פירעונה בעוד כתשעים יום. סך כול משך הזמן מיום ההלוואה הוא 4.833 שנה. לאחר החישוב סכום החזר ההלוואה יעמוד על סך של 253,189 ש"ח.

יש להביא שתי נקודות שהעלה מומחה המשכנתאות: מדובר ככל הנראה בלקוח שהבנק לא 'ירוץ' לתת לו הלוואת משכנתה. לא הובאו בחישוב הוצאות נלוות שהיו עולות ללקוח, כגון פתיחת תיק, שמאות ותצהיר מעורך דין, כלל העלויות יכול להגיע לסכום שנע בין 3,000 ש"ח ל־ 4,000 ש"ח. אם 'נקמט' את הסכום הנ"ל להחזר שבנדון דידן, מדובר בערך ב־0.3%.

נקודה נוספת שנעיר כאן היא שאין מדובר בהלוואה, ועל כן אין בזה איסור ריבית. מה עוד שבית הדין לא פוסק את הנ"ל בתורת ריבית אלא כפשרה על הפרשי ההשקעה בין הבעל לאישה בדירה הרשומה רק על שם הבעל וכעת נשארת בבעלותו – כדרך האמצע בין חלוקה לפי הרישום לחלוקה לפי השקעה, מצאנו את דרך הפשרה באופן הנ"ל. על כן אין כאן פסיקה של ריבית ח"ו משום צד.

בנוסף לכך: בית הדין סבור שיש ליתן למשפחת האישה דמי טיפול מופחתים בנכס (בהתחשב בעובדה שמדובר בטיפול של דירת קרובי משפחה) בסך של 1,000 ש"ח לשנה עד למועד הפירוד – 4.2 שנים לאמור: יש להוסיף סכום של 4,200 ש"ח.

דמי השכירות שהתקבלו מהדירה ושיתקבלו עד לפירעון האמור על ידי הבעל, ישמשו לפירעון חוב המשכנתה לדירה זו.

 ליתרת הסכום נתייחס בהחלטה אחרת לאחר שנקבל את עמדת הצדדים בעניין.

לאור האמור, ובהמשך להחלטה מיום כ"ט באייר תשע"ח (14.5.18): הבעל ישלם לידי האישה סכום של 257,389 ש"ח, וזאת בתוך תשעים יום מהיום.

ניתן ביום ד' בתמוז התשע"ח (17.6.2018).

הרב צבי בן יעקב – אב"ד                  הרב יצחק הדאיה                            הרב משה בצרי

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה