הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

ערעור על ביטול איסור יציאה מהארץ של בעל / פד"ר 1101088/3

הרב יצחק אלמליח, הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר ( בית הדין הרבני הגדול)
בית הדין האזורי התיר לבעל לצאת מהארץ לשלושה חודשים והטיל ערבות נמוכה לכך. ערכת הערעור שינתה הן את משך הזמן שהותר לבעל לצאת והן את גובה הערבות כדי להבטיח שאכן יחזור ארצה ולא יעגן את אשתו.

ב"ה

תיק 1101088/3

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב יצחק אלמליח, הרב אליהו הישריק, הרב אברהם שינדלר

המערערת:      פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד שלומית ביר)

נגד

המשיב:           פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אברהם במברגר)

הנדון: ערבויות ראויות כאיזון בין זכות התנועה הנפגעת בעיכוב יציאה לחשש עיגון או סיכול תביעת שלום הבית

פסק דין

לפנינו ערעור על החלטת בית הדין האזורי מיום ז' בתמוז תשע"ח (20.6.18) וכן על החלטות נוספות הקשורות בה – מיום כ"ט באייר תשע"ח (14.5.18) ומיום כ"ג באייר תשע"ח (8.5.18). בהחלטות הנ"ל ביטל בית הדין את עיכוב היציאה שהוצא על ידו נגד המשיב בכפוף לתנאים של הפקדת הרשאה לגט 'כתבו ותנו' וכן ערבות בצורת התחייבות של צד ג' על סך 120,000 ש"ח.

טענת המערערת היא כי יש כאן חשש עיגון ובנוסף יש ביציאת המשיב לחו"ל כדי לפגוע במשמורת המשותפת שבפועל מתנהלת בין הצדדים. לדברי באת כוח המערערת גובה הערבות הכספית אינו מהווה כלל מחסום בפני הבעל העשיר ולא יהווה מעצור בפניו להישאר בחו"ל. כמו כן טענה על אורך תקופת היציאה שהתיר בית הדין האזורי – שלושה חודשים – שהיא ארוכה מדי. לשיטתה היה על בית הדין לקצוב לו שבעה ימים בלבד.

בית הדין שמע את באי כוח הצדדים וכן עיין בחומר שהגישו לפניו באי כוח הצדדים והגיע למסקנה כי יש לקבל חלקית את הערעור.

בבואנו לדון על הטלת עיכוב יציאה כנגד צד עלינו לבחון אותו במערכת האיזונים שבין שמירה על זכויות הצד המעוכב לבין החששות העלולות להיות לצד השני מאי־הטלת עיכוב יציאה. מחד גיסא אין לשלול מאדם את זכותו לצאת מהארץ, אך מאידך גיסא עלינו למנוע חששות [ובענייננו, חששות] כמו עיגון או דאגה מסיכול שלום הבית. איזונים אלו תלויים בשיקול הדעת של בית הדין או [בעניינים אחרים] של בית המשפט.

מהחלטות בית הדין האזורי בעניין צו עיכוב היציאה וביטולו עולה התמונה כי בית הדין סבור שאכן היה מקום להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הבעל אם מחשש עיגון ואם למען שלום הבית. ואכן את ביטול עיכוב היציאה אישר בית הדין רק בכפוף לתנאים ולערבות של צד ג' שיהיה ערב לחזרתו של הבעל. האישה טענה הן ביחס לגודל הערבות ולסוג הערבות והן ביחס לתקופה שלגביה בוטל עיכוב היציאה. אומנם מדבריו של בית הדין האזורי עולה כי כביכול בית הדין האזורי נוטה לבטל את עיכוב היציאה ורק 'לרווחא דמילתא' הטיל ערבות כספית, אך זוהי אך פרשנות מכללא ולא נאמרה בדברי בית הדין שנקט בנוסח ובלשון שבהם נראה כי למעשה בית הדין סבור כי יש להכפיף את ביטול עיכוב היציאה לתנאים שהציב וללא זאת לא יינתן ביטול עיכוב היציאה.

משכך, אנו סבורים כי הערבות הכספית כפי שהטיל בית הדין האזורי אין בה כדי להבטיח את שובו של הבעל לארץ. לדעתנו הערבות במקרה זה צריכה להיות משמעותית וכן שלא בנויה על 'התחייבות' בלבד אלא על הפקדת כסף מזומן או ערבות בנקאית שדינה ככסף לכל דבר. כמו כן יש להגביל את התקופה שלגביה תותר יציאת הבעל. ברור שתקופה של שלושה חודשים היא ארוכה מדי.

מסקנות ומתן הוראות

לפיכך מוחלט:

א.         החלטת בית הדין האזורי מיום ז' בתמוז תשע"ח (20.6.18) וכן ההחלטות מיום כ"ט באייר תשע"ח (14.5.18) ומיום כ"ג באייר תשע"ח (8.5.18) מבוטלות בחלקן – החלק העוסק בערבות הכספית (התנאי של הפקדת 'כתבו ותנו' עומד בעינו, אלא שהוא כבר קוים) ובכפוף לאמור להלן בסעיפים ב'  ג'.

ב.         תקופת ביטול עיכוב היציאה תהיה למשך עשרים ואחד יום.

ג.          על הבעל להפקיד ערבות בסך של 250,000 ש"ח במזומן או בצ'ק בנקאי להבטחת חזרתו ארצה. אם הבעל לא יחזור לאחר עשרים ואחד יום יהיה ביד בית הדין האזורי להעביר את כסף  הערבות הנ"ל לידי האישה.

ד.         לחילופין יוכל הבעל להפקיד ייפוי כוח בלתי חוזר על זכויותיו במחצית הדירה הרשומה על שמו שיקנה הסמכות לבית הדין להעביר את חלק הבעל בדירה על שם אשתו, ככל שלא ישוב ארצה בתום התקופה.

ה.         מותר לפרסם פסיקה זו בהשמטת פרטים מזהים של הצדדים.

ניתן ביום כ"ט בטבת התשע"ט (6.1.2019).

הרב יצחק אלמליח                        הרב אליהו הישריק                      הרב אברהם שינדלר

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה