הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

עיכוב ביצוע תוך שמירת איזונים ומניעת שימוש בו בערעור סרק כדי להרוויח זמן ולהימנע מסנקציות / פד"ר 1271133-1

ב"ה

תיק 1271133/1

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב יעקב זמיר

המערערת:      פלונית (ע"י ב"כ טו"ר אלעד זמיר)

נגד

המשיב:           פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד רות פורשנר ועו"ד רון יחזקאל)

הנדון: עיכוב ביצוע תוך שמירת איזונים ומניעת שימוש בו בערעור סרק כדי להרוויח זמן ולהימנע מסנקציות

החלטה

לאחר עיון בכתב הערעור ובתשובת המשיב אני מחליט כדלהלן:

1.         הערעור יישמע בכפוף להפקדת 10,000 ש"ח כערובה להוצאות המשפט, ככל שתיפסקנה, בקופת בית הדין בתוך שלושים יום ממועד חתימת החלטה זו (ימי פגרה יבואו במניין הימים).

2.         ביצועו של פסק הדין מושא הערעור מעוכב בשלב זה עד למועד האמור.

אם תופקד הערובה ייקבע מועד לדיון בערעור ויוארך עיכוב הביצוע. אם לא תופקד הערובה – יימחק הערעור וייסגר התיק.

3.         בפסק דינו של בית דין קמא נקבע בין השאר:

ג.       תביעת האיש לקבל את הרכוש שהיה בכספת שלו מתקבלת. יש לקזז מסך זה סך מסוים לפנים משורת הדין בגין השתתפות האישה בשיפוץ כעולה מבדיקת הפוליגרף, ועל האישה להעביר לאיש סך של  100,000 ש"ח [...] ואת ארבעת התכשיטים בהתאם לתמונות שהציג האיש.

ד.       בית הדין מתרה באישה אם לא תשיב את האמור בסעיף ג' בתוך שלושים יום בית הדין יחייב את האישה בכל סכום התביעה שביקש האיש.

 יובהר: אם הערובה שנקבע לא תופקד במועד והערעור יימחק או אם בסופו של ההליך ייקבע כי הערעור היה ערעור סרק, ובכלל האמור אף אם יתקבל הערעור בחלק מסעיפיו (למשל בסוגיית מינוי האקטואר) אך יידחה וייקבע כי היה ערעור סרק בנוגע להוראות דלעיל, יהיה רשאי בית הדין האזורי לפסוק בהתאם לאמור ולא לקבל טענה כי אי־ביצוע האמור "בתוך שלושים יום" נסמך על הוראתי לעיכוב ביצוע פסק הדין.

זאת משני טעמים:

האחד, משום שאין לקבל שימוש בכלי של ערעור ובקשת עיכוב ביצוע הנסמכת עליו, כאשר מדובר בערעור סרק, כדי להיפטר מהוראות ביצוע של בית דין קמא, להרוויח זמן ולהימנע מסנקציות שנקבעו לעניין הפרת ההוראה הקוצבת זמן לביצוע.

השני, משום שלא החלטתי זו בלבד אלא אף הגשת הערעור  עצמה הייתה לאחר חלוף המועד שנקב בית דין קמא בפסק דינו, ולמעשה רק לפנים משורת הדין ומאחר שהמשיב לא טען לכך לא דחיתי את הערעור על הסף גם מחמת הגשתו לאחר המועד – למעלה משלושים יום לאחר מתן פסק הדין, וזאת אף אם ננכה מהתקופה שחלפה עד להגשת הערעור את 'תקופת ההודעה' שלפי סעיף 2(א) לתקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), תש"ף – 2020, ובהתאם לסעיף 4 לתקנות אלה.   

4.         החלטתי זו מותרת בפרסום בכפוף להשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום כ"א באב התש"ף (11.8.2020).

הרב יעקב זמיר

 

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה