הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

**בקשה לקיצור הליכים בתהליך גירושין / פד"ר 1045873/4

הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון ( בית הדין הרבני האזורי טבריה)
זוג בהליכי גירושין בתקופת עיכוב הליכים. האשה מבקשת לקצר את תקופת העיכוב. הבעל מתנגד ובמקש זמן לפתור את המחלוקות שביניהם בדרכי שלום. כיון שהבעל לא טוען שפניו לשלום בית, אלא רק להסדרים ממוניים, קיבל בית הדין את בקשת האשה לקיצור הליכים ולמתן גט. וכתב שאת העניינים הממוניים אפשר יהיה לפתור גם אחרי הגט.

ב"ה

תיק 1045873/4

בבית הדין הרבני האזורי טבריה

לפני כבוד הדיינים:

הרב חיים בזק – אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

המבקש:            פלוני            (ע"י ב"כ עו"ד רחל ממאן)

נגד

המשיבה:            פלונית            (ע"י ב"כ עו"ד מאירה אזרד)

הנדון: בקשה ליישוב סכסוך

החלטה

התקבלה בקשה מטעם האשה לקיצור תקופת הליכי המהו"ת בתיק זה. כמו כן התקבלה התנגדות לבקשה מטעם הבעל ועותק יועבר לצד השני. לטענת האשה, קיים הסכם גירושין מאושר ושני הצדדים מעוניינים להתגרש ואין כל הצדקה להמשך עיכוב ההליכים. הבעל טוען כי יש לאפשר לצדדים להגיע להסכמות בנושאים שבהם השתנו התנאים מאז אישור ההסכם, לאחר שאחד הקטינים עבר למשמורתו, ואין לאשר קיצור עיכוב ההליכים אלא יש לנסות תחילה ליישב את חילוקי הדעות בדרכי משא ומתן.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתיקים, מאשר בית הדין את הבקשה לקיצור תקופת העיכוב. האישור ניתן על פי התיקון האחרון לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ו-2016. בהתאם לתיקון, נכתב בסעיף 16 א' לתקנות, כי:

בעניינים אלה רשאית הערכאה השיפוטית וכו' לקצר את תקופת עיכוב ההליכים:

[...]

(3) לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפו התקופות המנויות בסעיף 3(ה) לחוק, או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי או שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה.

בנדון שבפנינו, התקיימה התדיינות שיפוטית בין הצדדים בערכאה אחרת לפני מספר חודשים ואושר הסכם גירושין.  כמו כן, ביום כ"ב באדר התשע"ז (20/03/2017), ניתן פסק דין לגירושין בהסכמה, לאחר שהצדדים הופיעו בפני בית הדין, הצהירו במסגרת הדיון שהתקיים בבית הדין על הסכמתם לסידור הגט ובית הדין הבהיר להם מהם התנאים הנחוצים להשלמת ההליך. למרות זאת, כאשר הגיעו לבית הדין לצורך מתן הגט, הבעל חזר בו מהסכמתו ודרש לשנות סעיפים בהסכם המאושר, בטרם מתן הגט. הבעל איננו טוען שיש סיכוי כל שהוא לשלום בית, אלא מעלה טענות חמורות המצדיקות גירושין בהקדם. עיכוב הגט מטרתו ברורה – סחטנות כלפי האשה שתסכים לדרישותיו. התנהלות זו איננה מצדיקה המשך עיכוב ההליכים, ומטרתה לגרום אך ורק לסחבת. הטענות שמעלה הבעל, גם אם הן צודקות, אין להן שום קשר לנושא הגירושין ועוסקות בנושא המשמורת והמזונות, נושא שאינו קשור לנתינת הגט, שניתן להסדירו גם לאחר סידור הגט.

המצב המתואר, מתאים לאמור בתקנה הנ"ל בענין קיום "התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי". גם אם נאמר שההתדיינות הסתיימה, עדיין מתקיים התנאי "שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה". משום כך מאשר בית הדין לאשה להגיש מידית כל תביעה שתמצא לנכון על מנת לקדם את הליך הגירושין.

 

ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

 

ניתן ביום י"א בסיון התשע"ז (05/06/2017). 

 

הרב חיים בזק – אב"ד                     הרב שלמה שושן                      הרב ינון בוארון