הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה גבאי רישום כוזב הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים

ערך הערבות - סקירה

הרב עדו רכניץ, הרב אלעזר גולדשטיין
אהבת הזולת היא תוצאה של ערך הערבות ההדדית, והיהדות ספוגה בערך המרכזי הזה – "מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה". ערך זה בא לידי ביטוי בכמה חובות, כגון, החובה לסייע לנזקק: "...על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך", כמו גם החובה לסייע לאדם הנמצא בסכנת חיים. בזמן מלחמה, וליתר דיוק, בזמן לחימה (ובכלל זה עימות מוגבל), מתרחש שינוי דרמטי מבחינת עוצמת המחויבות הנגזרת מהערבות ההדדית. מהותה של הלחימה היא ההחלטה להורות לאדם לסכן את עצמו. כאשר מדובר על מלחמת הגנה, החלטה זו משמעה האפשרות להקריב את חייהם של אנשים מסוימים למען חייהם של אחרים.

ערבות הדדית

 

ערבות הדדית

"מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה"

(מסכת שבועות דף לט, עמוד א)

"וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה"

(רמב"ם מלכים פרק ז, הלכה טו)

ערך הערבות ביהדות

אהבת הזולת היא תוצאה של ערך הערבות ההדדית, והיהדות ספוגה בערך המרכזי הזה – "מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה". ערך זה בא לידי ביטוי בכמה חובות, כגון, החובה לסייע לנזקק: "...על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך", כמו גם החובה לסייע לאדם הנמצא בסכנת חיים.

ובכל זאת, בימי שלום הערבות ההדדית מוגבלת על ידי הכלל "חייךָ קודמים לחיי חברך". כלומר, יש לאדם להעדיף את חייו שלו על פני חייו של חברו. החובה לסייע לאדם במצוקה מסתיימת במקום בו האדם מסכן את עצמו, או מביא את עצמו למצב מצוקה. כך שברור שאיננו מצפים מאדם לתת את כל רכושו לעניים, ולהפוך לנזקק, או למות כדי שאדם אחר יחיה.

ערך הערבות בלחימה

בזמן מלחמה, וליתר דיוק, בזמן לחימה (ובכלל זה עימות מוגבל), מתרחש שינוי דרמטי מבחינת עוצמת המחויבות הנגזרת מהערבות ההדדית. מהותה של הלחימה היא ההחלטה להורות לאדם לסכן את עצמו. כאשר מדובר על מלחמת הגנה, החלטה זו משמעה האפשרות להקריב את חייהם של אנשים מסוימים למען חייהם של אחרים.

ההסבר המוסרי לערך הערבות הוא שבלחימה איננו מסתכלים רק על הפרט אלא בעיקר על הכלל – הציבור, העם – שפועל כגוף אחד למען הגנתו. ברוח זו גם ההלכה מתירה ואף מחייבת את היחיד לסכן את עצמו בזמן לחימה, כפי שקבע האלוף (במיל.) הרב שלמה גורן, בהיותו הרב הראשי לישראל (תורת המדינה, עמ' 398):

כאשר מדובר במלחמה אין הגורם של פיקוח נפש של יחידים יכול לעכב את הליכיה של המלחמה. משום שכל המלחמה היא של העם כולו...

מקור הדברים בדברי הרמב"ם (מלכים ז, טו):

...ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה... וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה...

יש בכך הוראה ללוחם לראות את עצמו כחלק מהכלל ולא כפרט, כאינדיבידואל. במילים אחרות, בזמן לחימה - ישנה ראייה קולקטיבית בה היחיד נתפס כחלק מכלל, ועל כן, הוא נדרש לסכן את עצמו למען הכלל.

פוסקי זמננו עסקו רבות בערך הערבות, הראשון שבהם הוא תשובותיו היסודיות של הראי"ה קוק (משפט כהן, סימנים קמב-קמד, קמח) בעניין מסירות נפש למען כלל ישראל.

בתשובות אלה קובע הרב קוק שבזמן מלחמה ישנם כללים ייחודיים, שביסודם עומד ערך הערבות ההדדית, והראייה הקולקטיבית. ערכים אלה מאפשרים לצבא להחליט לסכן את מקצת החיילים על מנת להציל את הכלל.

יישום ערך הערבות

בהמשך לכך עסקו תלמידיו של הרב קוק ביישום העיקרון. הרב שאול ישראל דן בשאלת חילוץ פצועים באסון צור (מלחמת לבנון הראשונה), כאשר פינוי מהיר של ההריסות לטובת פצוע אחד עלולה לפגוע בלכודים אחרים. כמו כן, עסק הרב ישראל במבצע יונתן (אנטבה) לאור ההלכה בהקשר של ערך הערבות ההדדית. תלמידו, הרב יעקב אריאל דן בשאלת היסוד של סיכון עצמי לשם הצלת אחרים במלחמה.

בהקשר של העימות האסימטרי דן הרב עדו רכניץ ביישום ערך הערבות במבחן העימות האסימטרי. הרב אלעזר גולדשטיין עסק בנוהל חניבעל בהקשר זה. הרב רכניץ והרב גולדשטיין הציעו כללים מנחים לעסקאותפדיון שבויים לנוכח ערך הערבות.