הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

רמאות בקצבת ילדים בחו''ל

הרב עמוס ראבילו
כיוון שנראה שמדובר על רמאות, יש לעשות כל מאמץ להחזיר את הכספים שהוצאו שלא כחוק.

השאלה

יש שני אחים ,ראובן גר בחו''ל ואשתו משם ,שמעון גר בארץ אבל אשתו היא מאותה מדינה שראובן ואשתו גרים בה. ראובן בא בהצעה לשמעון : היות שיש לך 10 ילדים ופרנסתך קשה -אנסה לרשום אותך כאילו אתה גר כאן (בחו''ל) ואנסה לסדר שתקבל קיצבת ילדים. תן לי את כל הפרטים של הילדים וננסה לעשות משהו. ראובן הצליח לקבל במשך שנים ארוכות קיצבה עבור כל הילדים של שמעון אבל לא סיפר על כך לשמעון אלא השתמש בכסף לעצמו. האם יש בכך משום גניבה של ראובן כלפי שמעון ? ואם כן איך אפשר לתקן ? לא שייך להתחיל להחזיר כספים אחורה בסכומים כאלה. חשוב רק לחדד ששמעון עצמו חשש להגיש בקשה כזו פן יתפס ולא היה עושה בעצמו צעד כזה לולא ראובן היה מוכן להסתכן, ועוד חידוד שלכתחילה לא ברור כמה נכון המעשה של לקיחת דמי ילדים בגלל אזרחות של האמא כשלא גרים באותה מדינה אז אולי בכלל לא שייך כאן גניבה משמעון אלא מהמדינה. תודה רבה מאד על תשובה

התשובה

מהשאלה די ברור שמדובר על גזל מהמדינה. אם לא היה פה גזל מהמדינה מה היה חששו של שמעון שייתפס?

מוסכם על רוב ככל הפוסקים שגזל גוי אסור. בנוגע להשבת גזלה בגוי ראו בדברי נתיבות המשפט שמח,א שחייב להחזיר מדרבנן מפני חילול ה', יש פוסקים הסוברים שזה מדאורייתא, ועיין בנו"ב יו"ד פא שכתב שאף אם נאמר שזה דאורייתא היינו כל עוד לא כילה את הגזלה- עיי"ש. ואם כן נראה שלפחות מצד חילול ה' על ראובן מוטלת חובה להחזיר את הגזלה למדינה, ויש להתייעץ עם רו"ח איך לעשות זאת בלי שתואשמו בפלילים.

וראו בבאר הגולה בהלכות גזלה שמח אות ה:

"...ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד רבים אשר קדשו ה' והחזירו טעויות העכו"ם בדבר חשוב גדלו והעשירו והצילחו והניחו יתרם לעולליהם".

וראו את דבריו של הרמב"ם בפירוש המשנה כלים (יב,ז):

"ויש כאן דין, אומר אותו הואיל ונתגלגלו הדברים לעניין זה. והוא, שהמקומות שמשתמשין בהן בדינרין ובמעות במניין, אסור לאדם להחזיק דינר או מעה שחסר ממשקלו שתות או יותר, אלא יקוץ, וכל שכן (שאסור) שיתנהו או יטעה בו גוי. כי זה שחושבים המוני בני אדם, ואפילו יחידיהם, כי ההטעיות שכאלה מותרות עם הגוים, אינו נכון ודעה בלתי נכונה. אמר ה' בתורתו הקדושה, במי שמוכר את עצמו לעובד עבודה זרה או לעבודה זרה עצמה, כמו שנתבאר בפירוש אמר 'וחשב עם קונהו', ואמרו עליהם השלום יכול יגלום עליו, תלמוד לומר 'וחשב', ידקדק עמו בחשבון, ועניין 'יגלום' יערים עליו ויטעהו... וכן אינן מותרין האונאות והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסילוף עם הגוים. אמרו עליהם השלום, אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הגוי, וכל שכן אם יהא תלוי בכך חלול השם, שאז יהיה העוון חמור יותר, ויושגו לאדם תכונות רעות על ידי כל המעשים הרעים הללו, אשר העיד יתעלה על עצמו שהוא מתעב אותן כשלעצמן נעשו עם מי שנעשו, והוא אמרו כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה כל עושה עול."

אם כן יש לעשות כל מאמץ להחזיר את הכספים שהוצאו שלא כחוק.

במקרה שבשום פנים ואופן, לא ניתן להחזיר את הכספים, נראה שעל ראובן להעביר את הכספים לשמעון, שכן כך התחייב לו (לולא התחייבות זו, עי' בשו"ע קפג,ז).

בנוגע לשאלה איך לשלם חוב כאשר זה סכום גדול מאוד, צריך לשלם אותו מעט מעט עד שיחזיר את מלוא הסכום.