הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה גבאי רישום כוזב הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים

קטן שגנב, חייב לשלם?

הרב הלל גפן
בגמרא מבואר שקטן שגנב פטור מתשלום הגנבה. אמנם יש מקום לחייב את הוריו בתשלום כחלק מהחובה המוטלת עליהם לחנך אותו, או בגלל המנהג.

השאלה

נגנבו לי אופניים ע"י ילד בן 11 והוא טוען שהם נגנבו ממנו מה הדין?

תשובה

לפי מה שאני מבין האופניים נגנבו מהילד לאחר שגנבם ממך.

עלינו לדון בשאלה בשני שלבים: א. מה דינו של הגנב אם היה גדול.  ב. מה הדין בקטן.

דינו של גדול

אם גדול גנב חפץ ואח"כ החפץ נגנב ממנו, עליו לשלם את דמי החפץ לבעלים, משום שגנב חייב באחריות על הגנבה כדין שואל, ראו שולחן ערוך חושן משפט סי' שס: "כל הגוזל חייב להחזיר הגזילה עצמה שנאמר: והשיב את הגזילה אשר גזל (ויקרא ה, כג). ואם אבדה או נשתנית, משלם דמיה, בין שהודה מפי עצמו בין שבאו עליו עדים שגזל". כשם שהשואל חייב אפילו באונס, משום שכל הנאה שלו, כך גם הגזלן כל הנאה שלו וחייב (רש"י סנהדרין עב-א ד"ה אבל). כמובן אם יימצא הגנב השני והוא ישלם לבעלים נפטר הגנב הראשון.

דינו של קטן

קטן שהזיק פטור מלשלם, וזה שאמרה המשנה (ב"ק פז-א): "חרש שוטה וקטן פגיעתם רעה, החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים". ואין הדברים אמורים רק בחבלה אלא בכל נזק, משום שהם אינם בני דעת. וכן נפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן תכד סעיף ח: "החובל בחרש, שוטה וקטן, חייב; והם שחבלו באחרים, פטורים; אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן, אינם חייבים לשלם, שבשעת שחבלו בהם לא היו בני דעת". כך פסקו גם הרמב"ם (חובל ומזיק ד, כ), והרא"ש (ב"ק ח, ט). ולא כדברי הסוברים שקטן שהזיק חייב לשלם לאחר שיגדיל (אור זרוע, בבא קמא שמו). אמנם יש סוברים שמן הדין אינו חייב לשלם, אלא מידת חסידות כיון שהוא סימן רע לקטן שנעשו מכשולות תחת ידו (תרומת הדשן ב, סב, וראה רמ"א או"ח שמג א שהביאו).

נוצרת אם כן בעיה של קטן שגנב ואין דרך לפעול נגדו. משום כך כתב הרמב"ם (גניבה א, י): "ראוי לבית דין להכות את הקטנים על הגנבה כפי כח הקטן כדי שלא יהיו רגילין בה, וכן אם הזיקו שאר נזקין". היו שהעלו סברה שאם יש לקטן כסף פרטי משלו אפשר יהיה לקחת מכספו במקום להכותו, אך סברה זו נדחתה (ראה תחומין יח עמ' 48, חשוקי חמד ב"ק כג, א).

יש שכתבו שראוי שההורים ישלמו על נזק של ילדם, או מדין חינוך (תשובות והנהגות ד, שה ושיז), או מצד המנהג (פניני הוראה עמ' 290). על הנושא תוכלו לראות בהרחבה במאמרו של הרב נתן חי שליט"א בתחומין לד עמ' 281.