הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

פרנסת אשת אב שאינו בדעתו

הרב עמוס ראבילו
למרות שבני האב חייבים לכבד את אשתו, אין להם חובה לפרנסה מממונם אלא כחלק מדיני צדקה. במקרה בו לאישה יש ילדים משל עצמה החובה מוטלת על ילדיה ולא על בני האב.

שאלה:

איש שבזקנתו נשא אשה בשנייה ועכשיו ר"ל נחלה ונעשה משותק והוא בבתי אבות, ואין לו עוד שום הכנסות האשה תובעת מבני הבעל הנ"ל מזונות והוצאות מדור בני האיש הנ"ל מתפרנסים עצמם בדוחק , ועוד מוטל עליהם הוצאות האב שלהם האם יש עליהם איזה חיוב מטעם כיבוד אב/ כיבוד אשת אביהם, לפרנסה מכיסם האב אינו יודע כלום אם יפרנסו או לא - לפי דבריהם אין לאב עכשיו שום הנאה ממנה, כי משפחתו מטפלים בעצמם בכל הצטרכותם אני איני רואה מקום לחייבם בזה - ובפרט שיש לה ילדים שלה רוצה לשמוע דעתכם.

תשובה

אם יש לאבא רכוש משל עצמו חלה עליו החובה לפרנס את אשתו ולדאוג לה למדור. גם אחרי מותו האלמנה זכאית למדור ופרנסה מרכושו. השאלה היא בנוגע לחיוב המוטל על הבנים מכספם.

החיוב לכבד אשת אב

חייב אדם לכבד את אשת אביו, בחיי אביו, כיוון שכיבוד אשת אביו נובע מכבוד אביו ולכן רק אם אביו קיים צריך לכבד את אשת אביו ואילו לאחר מותו זה דבר הגון, ויש אומרים שזו מצווה מדרבנן (יורה דעה רמ סעיף כא, וראו ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות כ סימן שלז, וראו עוד זהר הרקיע עשין אות כד). יש אחרונים הסוברים שחיוב כיבוד אשת אב היא חיוב עצמי ולא נובע מכבוד האב (מהר"ם שיק בד' הרמב"ם בספר המצוות).

אם האב לא בדעתו, לפי השיטה הראשונה יש בכך רק דבר הגון או מצווה מדרבנן כי אינו עושה בזה נחת רוח לאבא אך לפי השיטה השנייה נראה שעדיין יש חובה לכבד את אשת האב, כמו שיש חובה לכבד את האבא עצמו, ולא מיעטה התורה אלא אחר מותו.

החיוב לפרנס אשת אב

החובה לזון את אביו עצמו כאשר אין לאב כסף, יש אומרים שהיא מוטלת על הבן מדין צדקה ולא מדיני כיבוד הורים (ראו יורה דעה רמ סעיף ה ברמ"א ובט"ז שם סעיף קטן ו) וי"א שזה מדיני כיבוד הורים (ראו ש"ך שם סעיף קטן ו). ומ"מ שיטת השו"ע עצמו היא כפי שביאר בבית יוסף שהחובה היא מדיני צדקה.

ולכן, בנוגע לאשת אב, דיני צדקה לא יחולו עליהם כיוון שכל הקרוב קרוב קודם, ובניה קודמים להם. רק לפי השיטות שאומרות שמצד אחד החובה לכבד אשת אב היא חיוב עצמאי ומצד שני יסברו שפרנסת אב אינה מדיני צדקה אלא מדיני כיבוד הורים יהיה מוטל עליהם חיוב זה, וכיוון שהשיטה המרכזית בפוסקים לא סוברת כן נראה שאין חיוב על הבנים של האב אלא על קרוביה הישירים ויורשיה, וכל ילד שלה ישתתף לפי הממון שבידו (רמ"א יורה דעה שם).

מסקנה

אין מוטלת חובה על הבנים לפרנס את אשת האב שאינו בדעתו מכספם