הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

תנאי סף להגשת ערעור / בית הדין הגדול 1283980/5

הרב שלמה שפירא ( בית הדין הרבני הגדול)
הרב שלמה שפירא דחה על הסף בקשה להגיש ערעור, כי לא התקיימו בו תנאי סף להגשת ערעור, כגון הצבעה על טעות או עוות בפסק הדין המקורי.

ב"ה

תיק 1283980/5

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שפירא

המערער:         פלוני  

נגד

המשיבה:        פלונית

הנדון: תנאי סף לערעור: הצבעה על טעויות של בית דין קמא שיש להן נגיעה לתוצאה הסופית; כיבוד הורים כטיעון בהליך הנוגע לילדים; העדר 'זכות' לחייב את האם בבדיקה 

החלטה

א.         לפניי בקשתו של המערער לקיום דיון בערעורו שאותו דחיתי על הסף בהחלטה קודמת או למצער בחלקים ממנו. המערער טוען כי חלקים מערעורו הם ערעור שבזכות, ולטעמו אין בית הדין רשאי לדחות ערעור כזה על הסף, ללא דיון.

טעות בידו של המערער:

חובתו של בית הדין לקיים דיון בערעור היא כשהערעור עומד לכאורה בתנאי הסף להגשת ערעור כפי שנקבעו בתקנות הדיון. תנאי סף אלה אינם מתמצים בדרישה כי ההחלטה המעורערת תהיה כזו שיש בעניינה זכות ערעור אלא מצריכים גם כי כתב הערעור יצביע על טעויות קונקרטיות שטעה בית הדין קמא, לשיטתו של המערער, בהלכה (והוא הדין לטעויות משפטיות כשמדובר בפסיקה המושתתת על טעמים משפטיים ולאו דווקא הלכתיים), בעובדות או בשיקול הדעת, כשלגבי שני האחרונים נדרשת הטעות הנטענת להיות גם כזו "הנראית לעין". אפשרות נוספת היא כי כתב הערעור יצביע על פגם בניהול הדיון שהשפיע על תוצאותיו.

בכתב הערעור שהוגש לבית דיננו לא מצאנו את כל אלה, וודאי לא בנוגע לנושאים שבעניינם נטען כי מדובר בערעור בזכות: המערער אומנם האריך לפלפל בהלכות כיבוד הורים, אך לא הראה כיצד פלפולו רלוונטי לתביעות הנוגעות אומנם לילדים אך מתנהלות בינו לבין אימם, שאינה חייבת בכבודו. הערתו של בית הדין האזורי כי דרישתו של האב – גם לוּ הייתה בהליך שבינו לילדים – אינה מוצדקת מבחינת הלכות כיבוד הורים היא הערה צודקת לגופה, אך בכל מקרה באה כאמירת אגב וכתוספת על העיקר שהוא כאמור לעיל, וממילא אף אם סבור מאן דהו כי אינה צודקת אינה יכולה להקים עילה לערעור. במאמר מוסגר נעיר כי גם לוּ היה ההליך מתנהל בינו לבין הילדים וגם לוּ היה מדובר בעניין שיש בו משום כיבוד הורים מן הדין, עדיין לא היה מקום לחייב את הילדים לשמוע דווקא לאב, נגד עמדת האם, שהרי מבואר בגמרא שחובת הילדים בכיבוד אימם לאחר גירושי ההורים אינה פחותה מחובתם בכבוד אביהם.

על כן מוסמך ורשאי בית הדין לדחות את הערעור על הסף, והדברים אמורים במשנה תוקף כשמדובר בפעם שנייה שמגיש המערער ערעור שלכאורה הוא ערעור סרק.

ב.         עם זאת הצדק צריך גם להיראות ולפיכך, ולפנים משורת הדין, ייעתר בית דיננו לקיום דיון בערעור ויאפשר למערער לשטוח את טענותיו ולהצביע על טעויות כאמור באופן ממוקד וברור, אף שבכתב הערעור לא עשה כן. ברם כל זאת בכפוף לאמור להלן: 

1. הערעור יישמע רק בנוגע לסוגיות שלגביהן יש מקום לראות את המערער כמערער בזכות.

המערער טוען בבקשתו כי יש שלוש סוגיות כאלה: קביעת שמות הילדים, הסמכת האם לבדה לחתום על הבקשה לאזרוחם של הילדים בישראל ואי־הפניית האם לבדיקה פסיכיאטרית.

בסוגיית השמות לא נתן בית הדין קמא כל החלטה סופית לעת עתה אלא קבע כי זו תוסדר לאחר סוגיית האזרחות. סוגיית האזרחות תוכרע בערעור שבעניינה לכאן או לכאן ולאחריה תוסדר אפוא סוגיית השמות, וככל שתהיה אז הכרעה סופית שלא כעמדתו – יהיה רשאי המערער לערער עליה.

סוגיית הבדיקה הפסיכיאטרית ודאי אינה מקימה זכות ערעור – אין למערער זכות תביעה עצמאית לקיום בדיקה כזו או אחרת למשיבה, וממילא דחיית בקשה כזו אינה דחיית תביעה המקימה זכות ערעור. כל שיכול המערער הוא לבקש קיום בדיקה כזו כסעד ביניים לצורך ההכרעה בסוגיות המשמורת והסדרי השהות, החלטה סופית בעניינים אלה יכולה להקים לו זכות ערעור שבגדרו יכול הוא לטעון גם על פגמים בהליך ובשיקול הדעתלרבות מתן הכרעה ללא בדיקה זו או אחרת, אך אי־קיום הבדיקה כשלעצמו וכל עוד אין פסיקה סופית בסוגיית המשמורת והסדרי השהות – אינו מקים כל זכות ערעור.

נותרה אפוא סוגיית האזרחות לבדה, ורק בעניינה יוכל המערער להשלים ולהבהיר את ערעורו כאמור ולהצביע על טעות בהכרעת ונימוקי בית הדין שלדעתו מצריכה את שינוי הכרעתו.

2. השלמת כתב הערעור בהתאם לאמור – שהיא זכות שלפנים משורת הדין כאמור לעיל – תיעשה בתוך חמישה־עשר יום, לרבות ימי פגרה.

3. במקביל יפקיד המערער ערובה להוצאות המשיבה ככל שתיפסקנה, ערובה בסך 15,000 ש"ח. הפקדת הערובה תיעשה גם היא בתוך חמישה־עשר יום כאמור.

 יובהר כי בדרך כלל באה הוראה על הפקדת הערובה רק לאחר התשובה לכתב הערעור, אבל בנסיבות שבהן מתאפשרת השלמת כתב הערעור לפנים משורת הדין וכשלנוכח כל האמור יש יסוד לחשוש כי אכן מדובר בערעור סרק ובהסבת טרחה והוצאות סרק למשיבה מורה בית הדין תחילה על הפקדת הערובה.

4. לאחר שתופקד הערובה ויוגש כתב ערעור מתוקן יורה בית הדין על תגובת המשיבה ולאחר מכן ייקבע דיון בערעור.

5. מובהר מראש כי ככל שיידחה הערעור אפשר כי יחויב המערער גם בהוצאות משפט נכבדות לטובת אוצר המדינה.

ג.          החלטה זו מותרת בפרסום בכפוף להשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום כ"ז באב התשפ"א (5.8.2021).

הרב שלמה שפירא

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה