הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט

צוואה שאינה כשרה לפי ההלכה

הרב עמוס ראבילו
לפי ההלכה לא ניתן לצוות לתת מתנה אחרי המוות, וצוואה הלכתית היא צוואה שבה המתנה ניתנת מחיים. לכן במקרה בו יש צוואה חוקית שהיא נתינת מתנה לאחר המוות, צריך להוציא צו ירושה בבית דין ושם יעשו קניין על הצוואה. אם הדבר לא אפשרי, ניתן להשתמש ברכוש אף ללא קניין, אך על הקרקעות שהתקבלו בירושה חייבים לעשות קניין.

שאלה 

אדם קיבל ירושה שלא מגיע לו לפי דין תורה על פי צוואת הנפטר ואין בין היורשים מי שמערער. האם הוא יכול בשופי ליהנות מהכסף.

תשובה

יש להוציא צו ירושה בבית דין, שם יעשו קניין, וממילא יוכל ליהנות מכספי הירושה. אם הדבר לא אפשרי יש לצדד שמטלטלין וכספים המופקדים בבנק שייכים לרשומים בצוואה ובקרקע חייבים לעשות קניין.

הרחבה

בשולחן ערוך (חו"מ רנ,כד, ורפא,א) מבואר שאין לאדם זכות לתת את רכושו לאחרים לאחר מותו, אלא רק לתת מתנה לפני מותו. 

גדולי האחרונים בדורות הקודמים העלו כמה סיבות לקיים צוואה שתקפה בערכאות, שמהותה הוא לתת מתנה לאחר מיתה. האחיעזר (ח"ג סל"ד, וח"ד סס"ו) ביאר שבתי הדין נוהגים לקיים צוואות כאלו בגלל מצווה לקיים דברי המת. האגרות משה (אבן העזר ח"א סק"ד) כתב שיש לצוואה תוקף מצד קניין, אפילו לאחר מיתה, כמו כתובת בנין דכרין, והמנהג בחו"ל לסמוך על דברי הגאונים הנ"ל (כפי שכתב האחיעזר שם על תקופתו). ועיין גם בבתחוקה ישראל על פי התורה לגראי"ה הרצוג חלק ב מעמ' 143. אמנם המנחת יצחק (ח"ו קסד, קסה) ועוד פוסקים לא קיבלו את הסברות הנ"ל.

במקרה בו היורשים לא מתנגדים, עדיין צריך לעשות קניין מועיל. דומה הדבר לאדם האומר לחברו 'אני נותן לך, או מוחל לך את החפץ הזה במתנה' ולא עשה קניין המועיל, שהרמ"א בחו"מ סימן רמא,ב כתב: "ולשון מחילה אינו שייך אלא במעות שחייב לו, אבל אם היה לו חפץ ביד חבירו ואמר ליה: מחול לך, אינו כלום". המקבל לא עובר שום איסור בזמן השימוש בחפץ, אבל הנותן יוכל בכל עת לתבוע את החפץ בחזרה.

אמנם, נראה שניתן לקיים את המחילה בנוגע למטלטלים וכספים המופקדים בבנק. כתב השו"ע (חו"מ רמא,ג): "המוחל לחבירו מה שיטול מנכסיו, יכול לחזור בו קודם שיטול. אבל לאחר שנטל, מה שנטל נטל. ודוקא מטלטלים, אבל קרקע לא, אפילו דר והחזיק בה". הנו"כ תמהו, כי בסעיף קודם ביאר הרמ"א שמחילה לא מועילה לחפץ הנמצא בעין? ועיין סמ"ע (י) וש"ך (ה). הנתיבות (ד) ביאר שהמחילה מועילה כי מדובר פה במחילה בטעות שאם תפס לא מוציאים מידו (מסכת ב"מ סו:).

בנוגע לכספים שנמצאים בבנק, העלו הפוסקים שתי סברות להתיר שימוש בהם לפי צוואת ערכאות. ניתן לומר כי המנוח הלווה לבנק והורה לו לנהוג בכספים כפי שיפסקו הערכאות, וממילא אין פה לא גזל ולא דין השבת אבדה (חידושי ר' שלמה, כתבים ותשובות סימן ח' בשם האחיעזר, הובא בתחומין יג עמוד 326). בנוסף, מצוה לקיים דברי המת עושה קניין (לפי ר''ת) דווקא אם הושלש הכסף ביד שליש. יש שדנים שכסף שמופקד בבנק נחשב כמושלש, ואם כן, האב הקנה כסף זה למוטב.

אמנם בקרקע שלא מועילה בה תפיסה, לא שייכות כל הסברות שהעלנו לעיל, ונשאר הצורך לעשות קניין בכדי שלא יוכלו לחזור בהם.