הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

מוצא אבידה שהניח אותה ברשות הרבים וזו אבדה

הרב שמעון גרבוז
מה דינו של אדם שמצא אבדה, פרסם אותה ללא הועיל, ולאחר מכן הניח אותה במקום בולט ברשות הרבים. בסופו של דבר המאבד פנה אליו, אלא שבינתיים האבדה נעלמה מהמקום בו הונחה?

השאלה

 

שלום הרב

באחד הימים מצאתי סנדל סמוך לביתי שבקיבוץ שיתופי. הזדרזתי ופרסמתי ב'גרופ' של הקיבוץ, שמי שאיבד את הסנדל, יבוא לקחתו. כעבור שלושה ימים (שלא ענו לי) הנחתי את הסנדל במקום מרכזי ליד בית הכנסת, בתקווה שהמאבד ימצאנו. למחרת הגיע אחד החברים (המאבד והמוצא שניהם חברי קיבוץ), ואמר - הסנדל שפרסמת בגרופ - שלי היה.

אלא שהוא כבר לא נמצא במקום שבו הונח...

האם אני חייב לשלם?

 

תשובה

בהרמת המציאה מתחייב המוצא לשמור עליה. נחלקו השו"ע והרמ"א (חושן משפט רס"ז,ט"ז) האם שומר על אבדה דינו כשומר חינם (רמ"א) או כשומר שכר (שו"ע). אבל במקרה שלפנינו הייתה פשיעה, וחייב באחריות האבידה לכל השיטות.

אך ניתן לפטור את המוצא מסיבות אחרות:

 

א. שמירה בבעלים בשומר אבידה

שומרים, ששאלו או ששכרו את בעל הפיקדון לצורך מלאכה, נפטרו מכל חיובי שמירה (חושן משפט סימן ש"ה), ואפילו מפשיעה (חושן משפט רצ"א,כ"ח). גם שותפים נפטרים מחיובי שמירה אחד כלפי השני, כיוון שהם שכורים האחד לשני (עיין חושן משפט קע"ו,ח, ועיין בשו"ת שואל ומשיב תניינא א',י"א בנוגע לפשיעה).

בקיבוץ בו החברים הם שותפים,  הם נפטרים מחיובי שמירה, ואינם חייבים גם אם פשעו. לעומת זאת בקיבוץ בו החברים אינם שותפים לא יהיה פטור כזה.

אמנם, המהרי"ל דיסקין (בשו"ת קונטרס אחרון סימן רמ"ז) כתב שאין פטור של שמירה בבעלים בשומר אבידה, וביאר את טעמו בשערי זיו (ב, יב ד"ה וטעמו): "משום דבין חיוב שמירה שמחויב לשמור את האבידה, ובין התשלומין זה מטעם מצות השבת אבידה, ואם כן אין שייך לפטרו מטעם שמירה בבעלים, כיון דעדיין מצות השבת אבידה עליו". אך באוצר מפרשי התלמוד ב"מ ב' דף כז. (הערה 126), מובא שר"ח מבריסק שאל את האור שמח, האם יש פטור של שמירה בבעלים בשומר אבידה, והשיב לו האור שמח שפשיטא לו שיש פטור של שמירה בבעלים.

מחלוקת האחרונים יוצרת ספק שמירה בבעלים, ובספק שמירה בבעלים כשהשומר פשע, פסק השו"ע (חו"מ שמ"ו,י"א) "...ואם פשע בה, יש מחייבים ויש פוטרים," והש"ך (סק"ט) פסק כפוטרים.

 

ב. השבת אבידה הפחותה משווה פרוטה

יתכן שאבידה זו שווה פחות משווה פרוטה, ולכן אין חובה כלל להשיב אותה (שו"ע חו"מ רס"ב,א). לפי נתיבות המשפט בסימן קמ"ח, (ביאורים סק"א), חפץ השווה פרוטה לבעליו ואינו שווה פרוטה לאחרים, ולא ראוי להימכר, אינו שווה פרוטה. הסנדל הזה שווה הרבה לבעליו, אך אחרים לא ישלמו עליו אפילו פרוטה, ולכן אין חובת השבה. מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א פוסק כשיטת הנתיבות הנ"ל.

גישה אחרת מצאנו אצל כמה אחרונים. החזו"א (חו"מ ב"ק ו,ג) ועוד אחרונים (עיין בספר השבת אבדה כהלכתה עמודים כ"ו וק"ע) כתבו, ששווי החפץ לא נמדד רק לפי האפשרות למכור אותו, והוא נמדד לפי השווי שלו כשהוא אצל בעליו. לפי הגישה הזאת יש מצוות השבת אבדה אף על סנדל בודד וזגוגית משקפים, וצ"ע כיצד יעריכו את שווי האבידה.

 

ג. הניחו במקום שדרך כולם להניח שם אבדות

יצאנו מנקודת הנחה שהמוצא הניח את האבידה בצורה של פשיעה. אך אם דרך חברי הקיבוץ להניח שם אבידות, ויש הסכמה ציבורית לכך- אין בהנחתם שם משום פשיעה. כל זאת בתנאי שהן המאבד והן המוצא תושבי  הקיבוץ.

 

ד. חיוב לצאת ידי שמים

אם נכריע שהמוצא פטור, האם יש עליו חיוב לשלם בכדי לצאת ידי שמים? באור החיים הקדוש (שמות כב,יד) כתב שהפטור של שמירה בבעלים הוא רק בדיני אדם, אך הוא חייב לצאת ידי שמים.

בספר טל תורה (ב"מ צז,א לרבי מאיר אריק) העמיד את דבריו רק במקרה שהיתה פשיעה, ובכל זאת סיכם ש"הדבר חידוש, לא נזכר בפוסקים".

 

סיכום

אסור למוצא להניח את האבידה במקום מופקר, ואולם במקרה שלפנינו אין לחייבו לשלם. אך יש מקום לפצות או לפייס את המאבד בכדי לצאת ידי שמים, וזאת בגלל שיטת אור החיים הקדוש, ובגלל  הדעה בשו"ע שחייב.

 

התשובה נערכה ע"י הרב חיים בלוך והרב עמוס ראבילו