הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

פרע חוב לגננת עם עוגה והעוגה נזרקה. האם צריך לשלם שוב?

הרב עמוס ראבילו
במקרה ושילם את חובו באופן שהמלווה לא היה אמור להעלות על דעתו ששילמו לו, לא נחשב שפרע את חובו ועלילו לשלם שנית.

פרע חוב לגננת עם עוגה והעוגה נזרקה. האם צריך לשלם שוב?

שאלה

הילדה שלי נמצאת בגן ילדים. רציתי להכיר טובה לגננות, ושמתי בתיק שלה עוגה עבורן, וגם צרפתי את התשלום עבור החודש הנוכחי, ולא אמרתי לגננות שהתשלום החודשי נמצא יחד עם השקית של העוגה. חשבתי שהגננת תבין שזה המצב אבל בפועל ל כך קרה. אחרי כמה ימים הגננת ראתה שהעוגה כבר ישנה, וזרקה לפח הזבל את העוגה עם הכסף. האם אני צריך לשלם עוד פעם?

תשובה

יש לשלם את החוב שוב.

ניתן היה לפטור את הלווה מתשלום מאחת משתי סיבות: א. אולי החוב נפרע ברגע שהכסף הגיע לידי הגננת. ב. אולי הגננת הזיקה לכסף בכך שזרקה אותו, ואף שהזיקה באונס- מכל מקום המזיק באונס חייב. 

אבל נראה שההורים צריכים לשלם שנית:

מי שפורע חוב צריך לברר שהמלווה יודע שהכסף הגיע לרשותו. כך כתב השולחן ערוך (חו"מ קכ, א):

המעות באחריות הלוה, עד שיפרענו ליד המלוה או ליד שלוחו. ואם זרקן בפניו, ונאבדו, חייב. אפילו אמר: זרוק לי חובי, וזרקו ונאבדו, חייב.

 כלומר, אפילו אם המלווה עצמו אמר ללווה לזרוק אליו את הכסף והכסף אבד הלווה חייב לפרוע שנית אלא אם כן המלווה אמר ללווה זרוק והיפטר (ראו סמ"ע שם, א, ונתיבות המשפט שם, א ומי שהניח בחצר המשתמרת ראו פתחי חושן הלוואה פרק ה א-ב ובהערות שם ב).

אם כן ברור שהחוב לא נפרע כראוי. אלא אולי הגננת הזיקה לכסף, ואדם המזיק חייב אפילו באונס?

שאלה דומה לשאלתנו נשאל ה'חישוקי חמד' (ביצה כח ע"ב), והביא ראיה שהגננת הזורקת פטורה מדברי התוספות (בבא קמא סב ע"א ד"ה מי מנחי). בגמרא מבואר שאדם שבעט בקופסה והעיף אותה לנהר, והניזק טוען שהיתה בתוך הקופסה מרגלית, תלוי הדבר האם דרך אנשים להניח מרגלית בקופסה מעין זו. התוספות שם מבארים, שהדיון אינו האם הניזק נאמן לומר שהיתה מרגלית אלא אפילו אם יש עדים שהיתה מרגלית, הדיון הוא האם צריך לשלם. ואע"פ שהניזק יכול לטעון כלפי המזיק מדוע בכלל התעסקת ברכושי, טענה זו לא מתקבלת במקרה דנן כי לא מוטלת על המזיק החובה להעלות על דעתו שהיו בכלי דברים כה יקרים.

אמנם הראיה של הרב זילברשטיין בעל ה'חישוקי חמד' אינה ברורה שכן דברי התוספות אינם מוסכמים להלכה, ונחלקו השולחן ערוך והרמ"א (חו"מ שפח, א) האם הלכה כמותם, והש"ך (חו"מ שפח, ו) הכריע לכאורה כדעת השולחן ערוך שהמזיק חייב גם אם לא היה עליו להעלות על דעתו שיש בתוך הקופסה דבר כה יקר, ובמקום אחר הש"ך (חו"מ תיח, ו) חילק בין מזיק בידיים שחייב בכל מקרה אפילו לא היה עליו להעלות על דעתו שהיה שם מרגלית ובין לא מזיק בידיים ממש שיש מקום לפטור יותר (באמת סברת התוספות לא מובנת, מה בכך שהמזיק לא היה צריך לדעת שיש דבר כה יקר בקופסה, הרי מזיק חייב גם באונס, ראו דברי בעל ה'אור שמח' בחידושי ר' מאיר שמחה בבא קמא סא ע"ב).

מכל מקום במקרה שלפנינו נראה לפטור את הגננת, מנימוק אחר. אמנם אדם חייב גם באונס, אבל לא בכל אונס. התוספות (בבא קמא כז ע"ב) סוברים שאדם פטור באונס גמור, ולשיטת התוספות נראה שהמקרה שלפנינו הוא אונס גמור וכך פסקו בעלי השולחן ערוך (חושן משפט תכא, ד). הרמב"ן (בבא מציעא פב ע"ב) סובר לכאורה שבכל אונס אדם חייב (אמנם עיינו בחזון אי"ש חו"מ יא, כא) והמקרים בהם מצאנו שאדם המזיק פטור באונס נובעים מכך שהנזק נעשה 'ברשות' כלומר אין להגדירם כנזק. מכאן שגם לשיטת הרמב"ן הגננת פטורה על הנזק כיוון שנהגה ברשות, וכדרך הרגילה שמצפים מכל גננת לנהוג. 

למסקנה, על ההורים לפרוע את חובם לגננת שנית.