האם מזיק לרכב חייב לשלם גם על נזקים שהצטברו כתוצאה מאי תיקון הרכב והשבתתו תקופה ארוכה

הרב עמוס ראבילו
אדם שאל רכב מחברו והזיק. שנים רבות הנזק לא תוקן ולכן היה הרכב מושבת. כתוצאה מהשבתת הרכב יש כעת הוצאות נוספות על תיקון הנזק המקורי. השואל פטור מהוצאות אלה
tags icon תגיות

השאלה: שלום הרב, סיפור אמיתי מהחיים שכך היה: ישנם שני אחים, נניח שמעון ולוי. שמעון גדול מלוי בארבע שנים. לפני 20 שנה, לוי היה סטודנט צעיר ושמעון ועבד למחייתו. לשמעון היתה מכונית ישנה שלא השתמש בה. בעבר הוא שיפץ אותה והיא עבדה, אבל בתקופה האחרונה קנה רכב אחר והחליט לשמור את המכונית הישנה בגלל שאהב אותה. לוי ביקש משמעון להשתמש במכונית הישנה עד שיגמור את לימודיו. שמעון הסכים ונתן לו להשתמש ברכב. לוי השתמש במכונית שנתיים ואז חל קלקול במנוע והמנוע יצא מכלל שימוש והיה צורך להחליף את המנוע. עלות תיקון גבוהה של כמה אלפי שקלים. לפי ההלכה, על מי חלה חובת התיקון של המנוע? בנתיים, שמעון ולוי התווכחו מי צריך לשלם את עלות החלפת המנוע והרכב נשאר מושבת 18 שנים. עכשיו הם רוצים ליישב את הויכוח, אך בנתיים יש הוצאות נוספות שנוצרו בגלל שהרכב לא היה בשימוש, כמו תשלום אגרות, טסט, החלפת חלקים שכבר התייבשו, אולי גם צביעת הרכב. במידה ולוי יסכים לשלם את עלות החלפת המנוע, האם גם העלויות הנוספות צריכות לחול עליו?

תשובה

לוי מוגדר כשואל.

שואל שהשתמש כראוי בחפץ המושאל והוא הושבת, נחשב הדבר כ'מתה מחמת מלאכה' והשואל פטור מתשלום (שולחן ערוך חושן משפט סימן שמ סעיף א).

אפילו אם לוי היה חייב לתקן ולא תיקן, נזקים שנגררו כתוצאה מאי פעילותו אינם נחשבים תחת אחריותו, כיוון שהמכונית היתה בידי שמעון. (פחת נבלה למשאיל ב"ק יא:, שולחן ערוך חושן משפט שמד, ב).

הדפיסו הדפסה