דין מצרן (בר מצרא) בקיבוץ

לחברי הקיבוץ שמורה הזכות להחליט את מי לקבל כחבר בקיבוץ שלהם, ולא ניתן באופן עקרוני להתערב בשיקולים שלהם. לכן קשה להפעיל את "דינא דבר מצרא" כגורם המכריח את חברי הקיבוץ לקבל אתכם כחברים בו.
tags icon תגיות

השאלה

שלום רב, אני גר עם משפחתי מזה 29 שנים כבר רשות/שוכר דירה בקיבוץ דתי/תורני במרכז הארץ. מתוכם אני גר 24.5 שנים בבית בו אנו גרים כיום. הקיבוץ מבקש שנתפנה מהבית כדי לאכלס את הבית ולשייך את המגרש עליו הוא יושב למי שהוא בוחר לנכון. בני משק ואו אחרים שהתקבלו כחברים בקיבוץ. כשר הגשנו מועמדות לחברות דחו את הבקשה כמעט מידית ללא נימוק. מבחינת הקיבוץ קבלה לחברות = אפשרות לשיוך הדירה לחבר שבעייני היא כמו מכירה. שאלתי, האם אני ומשפחתי לא בעלי זכות קדימה/ברי מצרא לעניין הבית והמגרש [ הקרקע היא קרקע מנהל]. תודה מראש

 

התשובה

 

בס"ד

 

שלום וברכה

 

ראשית אני מאחל לכם שתמצאו יישוב טוב במקום שאתם גרים בו עכשיו או במקום אחר שתמצאו לנכון.

 

  1. למוכר (הקיבוץ לפי מה שהבנתי) מותר למכור למי שהוא מוצא לנכון.
  2. חז"ל הטילו על הקונה חובה לנהוג לפי ה'ישר והטוב' ולא להיכנס למקום שיש לידו שכן שמעוניין לקנות אותו (דין זה נקרא בר מצרא). אם בכל זאת הנכס נמכר לאחרים שמורה לשכן הזכות לסלק את הקונה ע"י תשלום מלא (חו"מ סימן קעה,ו).
  3. במקרה של אדם ששכר דירה האם יש לו זכות קדימה על המקום בנוגע לאחרים- הרבה פוסקים סבורים שאין לשוכר דין קדימה על אחרים לפחות בדיעבד אחרי שנעשתה המכירה (שו"ע חו"מ קעה,סג, אמנם ראו בסמ"ע ובט"ז שם, ועיין פתחי חושן שותפים ומצרנות פרק יא סעיף כב ובהערות שם).

בנוסף, לפי מה שהבנתי, הקיבוץ רוצה למכור לבנים ממשיכים או אנשים שהם כבר חברי קיבוץ. אנשים כאלו שהם שותפים בקיבוץ,  קודמים לכל אחד אחר (קעה,ה). מלבד הטעמים הללו, ניתן להעלות עוד כמה טעמים לכך שאין דין 'בר מצרא' במקרה שלך.

  1. אם חתמת בזמן הגעתך לקיבוץ (או במועד אחר) על מסמך מסוים המסדיר את היחסים בינך ובין הקיבוץ ומתייחס גם לזכויות שלך, מסמך זה מחייב ויכול להיות שיש לו השלכה גם על השאלה הזאת.
  2. עד כמה שזה מצער, לחברי הקיבוץ שמורה הזכות להחליט את מי לקבל כחבר בקיבוץ שלהם, ולא ניתן באופן עקרוני להתערב בשיקולים שלהם. לכן קשה להפעיל את "דינא דבר מצרא" כגורם המכריח את חברי הקיבוץ לקבל אתכם כחברים בו.

 

הדפיסו הדפסה