שטר בוררות בד"ץ אהבת שלום

שטר בוררות בד"ץ אהבת שלום
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף

בית דין צדק לדיני ממונות

ובית הוראה

שעל יד ישיבת "חברת אהבת שלום" תכב"ץ

רחוב רבי נחמן מברסלב 6, ת.ד 5515, ירושלים

טלפון 02-5370001 פקס 02-5370088

 

 

 

שטר בירורין

 

מודים אנחנו הח"מ שקיבלנו עלינו את הרה"ג

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

הבד"צ לדיני ממונות ובית הוראה שע"י ישיבת "חברת אהבת שלום" תכב"ץ, לדון בינינו הן ד"ת והן פשר קרוב לד"ת הן לפי יושר כפי ראות עיניהם, בדבר כל הסכסוכים שבינינו והתביעות שיש לכל אחד מאתנו הח"מ על חברו, בעניין :

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

וכל הסכסוכים המסתעפין בקשר עם העניין הנ"ל, ואנחנו מחויבים לקיים ככל אשר יצא מאיתם בלי שום ערעור לשום בית משפט שבעולם כלל ועיקר. ויהי תקף שטר זה כתקף כל שטרי בירורין המועילים ע"פ דין תוה"ק וכתקף קאמפראמיס המועיל ע"פ חוקי הממשלה, ואם א' מאיתנו הח"מ ישתמט מלבוא לפני הבד"צ לגמר הטענות, הרשות בידי הבד"צ להוציא הפס"ד כפי ראות עיניהם וההחלטה תהי גם ע"פ רוב ההרכב בשנים בלבד.

 

כן אנו מוותרים מראש על הופעת הרבנים ביד"צ שליט"א הנ"ל לבירור בפני שום מקום משפטי. ואסמוך על מה שיתנו בכתב. ואנו מוותרים מראש על מתן נימוקים לפס"ד.

 

תוקף שטר בירורין זה לזמן בלתי מוגבל, וכ"ז נעשה בקגא"ס במדל"ב בביטול כו' ובפיסול וכו' דלא כו' ובאופן היותר מועיל.

 

ובאעה"ח היום _____________  לחודש ___________  שנת ____________________ פעיה"ק ירושלים ת"ו.

 

שם ____________________ ת.ז __________________ חתימה __________________

שם ____________________ ת.ז __________________ חתימה __________________

שם ____________________ ת.ז __________________ חתימה __________________

הדפיסו הדפסה