סירב לחתום בוררות האם נחשב סרבן?

אם נתבע מסרב לחתום על שטר בוררות בית הדין לא ידון בנושא, ולכן הוא נחשב כסרבן.
tags icon תגיות

שאלה

יש לי שאלה בעניין סכסוך הצד הובע מתנהג נגד החוק , והוא כרגע תובע אותי לבי"ד אין לי בעיה לדון ע"פ דין תורה אבל הם מחייבים אותי לחתום על שטר בוררות , השאלה הוא : אם אני לא חותם האם יכולים להוציא עליי כתב סירוב ?

תשובה

אם לא חותמים על שטר בוררות אף בית דין של דיני ממונות לא יושב (חבל על הזמן של הדיינים והנידונים). 

לכן אם אתה לא חותם על שטר זה יוציאו לך כתב סירוב (או בלשון אחרת היתר פניה לערכאות). וכך כתב בשו"ת נאות דשא סימן נב, הובא בהלכה פסוקה סימן יא הערה 128. 
אבל יש לך רשות לבחור בית דין אחר ולאו דווקא בית הדין שבחר התובע
הדפיסו הדפסה