הפניית רכב לתיקון במוסך בתמורה לתיקון נוסף בחינם

מותר לניזק להפנות את רכבו לתיקון במוסך מסוים על חשבון הביטוח של המזיק, בתמורה לקבלת תיקון נוסף בחינם, בתנאי שלא מעורבת בדבר רמאות כלפי הביטוח.
tags icon תגיות

שאלה

רכב פגע ברכב שלי והפוגע מודה שהוא פגע. הוא מפעיל את הביטוח שלו לתיקון של הרכב שלי וגם שלו. פניתי למוסך וביקשתי לדעת כמה יעלה לי תיקון פחחות נוסף ברכב, והמוסכניק ענה לי שיתקן לי חינם אם יקבל את העבודה. האם מותר?

תמצית התשובה

מותר לך לקבל את תיקון הפחחות הנוסף בחינם, ובתנאי שלא מעורבת בדבר רמאות כלפי הביטוח.

תשובה מפורטת

לכאורה ניתן לומר שאתה שליח של הפוגע וחברת הביטוח לתקן את הנזק. השולחן ערוך חושן משפט (קפג,ו) דן לגבי תוספת מוצר או הנחה משמעותית שניתנת במכירה בה מעורב שליח. מסקנתו היא, שכאשר המוכר מוזיל את המוצר כל ההוזלה הולכת לכיסו של המשלח, וכאשר מדובר בתוספת שמוסיף לו המוכר יש לשליח והמשלח לחלוק ביניהם את התוספת.

שני טעמים נאמרו בראשונים לגבי החילוק הזה – דעת רש"י (שם ד"ה 'שיש לו קצבה'), שהיות והתוספת נחשבת כדבר מנותק מהמכירה עצמה, יש להסתפק למי להתכוון המוכר לתת מתנה. דעת הרי"ף (נז: מדפיו), שהיות והשליח נהנה ממעותיו של המשלח ורק באמצעותן הגיעה לו המתנה יש לחלוק אותה ביניהם. ההבדל ביניהם להלכה, בא לידי ביטוי בדברי הרמ"א באותו סעיף, לפיהם אם מפרש המוכר למי רוצה לתת הכל הולך אליו (כדעת רש"י).

במקרה שלפנינו, מדובר במתנה שאין לפוגע מה לעשות בה, ולכן ברור שהיא ניתנת דווקא לך. אך מצד שני  נהנית מכספי הביטוח ששולמו לבעל המוסך, ודוקא בזכותם נתן לך בעל המוסך את המתנה. נמצא שהמקרה שלפנינו נתון לכאורה במחלוקת הפוסקים (אכן כאמור, הרמ"א פסק כרש"י, ולכן במציאות כזו הרווח הוא לבעל הרכב).

אך לאחר העיון נראה, שאין דינו של הפוגע המשלם פיצויים כדינו של בעל הבית השולח את חבירו לקנות עבורו חפץ. במקרה שלנו לא ניתן לומר שכל רווח שבא מחמת המעות דינו ללכת לפוגע, שכן הפוגע רק ממלא חסרון שגרם הוא לך. ויתרה מזאת, קשה לראות את תיקון הרכב כמעשה בשליחות הניזק – את התיקון אתה עושה בשלך ומדעתך, וחברת הביטוח רק מממנת את זה. מכל זה נראה, שאין כאן לא שליחות ולא ממון משלח, ואין סיבה לחלוק את ההוזלה שמעניק בעל המוסך.

התשובה נערכה על ידי הרב עמוס ראבילו והרב חיים בלוך

הדפיסו הדפסה