האם זה מוסרי לקנות דירה להשקעה כאשר זה גורם לעליית מחירי הדירות?

האדם הפרטי לא יכול להשפיע על מחירי הדיור בארץ ורק הממשלה יכולה לעשות כן. לכן אין בעיה מוסרית בקניית דירה להשקעה.
tags icon תגיות

האם זה מוסרי לקנות דירה להשקעה?

שאלה

 לאחרונה נפוץ להשקיע בקניית דירה שניה להשקעה. חשבתי על כך   שדבר זה סותר את המצווה של "וחי אחיך עמך"(גם אם לא באופן ישיר). הואיל ולדעת הרבה מומחים אחד הגורמים לעליית מחירי הדיור הוא ריבוי המשקיעים בשוק הנדל"ן. דבר המקשה על זוגות חסרי אמצעים לקנות דירה. אודה לדעתך בנושא.

תשובה

 אכן, חז"ל היו מודעים היטב לבעיית יוקר המחיה והאפשרות של הסוחרים להשפיע עליו. לכן ההלכה אוסרת הפקעת שערים (ראה מגילה יז ע"ב המכנה את מפקיעי השערים בשם רשעים), מעניקה לציבור כלים להתמודד עם סוחרים המבקשים להשפיע על המחירים בדרכים שאינן הוגנות (בבא בתרא פט ע"א "מעמידין אגרדמין לשערים, מפני הרמאין") וגם תיקנה תקנות מסחריות אשר מטרתן שמירה על רמת מחירים סבירה של מוצרי יסוד (בבא בתרא צא ע"א). אולם למעט במקום בו חז"ל כאמור תיקנו תקנות ספציפיות ההלכה אינה דורשת מהאדם לפעול באופן המנוגד לאינטרסים העסקיים שלו, כל עוד הוא אינו פוגע באחרים, ומפריש חלק ניכר מרווחיו לנזקקים.

יתכן הסיבה לכך נובעת מההנחה המקובלת שכאשר כל אדם יפעל מתוך דאגה לאינטרסים העסקיים שלו, כך יטב לכלל (הנחה זו התבארה בהרחבה בספרו של אדם סמית' 'עושר העמים'). המשק כולו יתפתח ומהפירות ניתן יהיה להאכיל את העניים. כאשר המשק לא מתפתח ולאדם אין רווחים המפסידים הראשונים יהיו חסרי האמצעים. לכן גם כאשר המחירים גבוהים ההלכה אינה דורשת מהאדם למכור תבואה במחירים הנמוכים ממחיר השוק, שכן מנדיבותו לכאורה יהנו בעלי ממון שישיגו תבואה במחיר זול, עם זאת ההלכה רואה בעין יפה את מי שדוקא בתקופות אלו פותח את ליבו את כיסו ואת מחסניו ומחלק לחסרי אמצעים (בבא בתרא ח ע"א). כפי שציינתי קודם חז"ל לא נמנעו מלתקן תקנות אשר מגבילות את הפעילות העסקית בניסיון לשמור על זמינות של מוצרי צריכה במחיר סביר, אולם תקנות אלו נעשו באופן מושכל תוך בחינה של רווח והפסד של ההתערבות במחיר השוק.

ומן הכלל אל הפרט: אם בנוגע לדירה ספציפית אתה יודע שאם לא תקנה אותה בעצמך, יקנה אותה זוג חסר אמצעים, יש מקום לגמול עמהם חסד ולוותר על הדירה. אולם שאלתך כללית יותר והתייחסה לשוק הדירות כולו. הימנעות של אדם בודד מקניית דירה אינה משפיעה על מחירי הדיור, שכן אחת ההגדרות של תחרות משוכללת היא שאף אחד מהשחקנים אינו יכול להשפיע על המחירים לבדו. בהחלט סביר שבמקומך יקנה את הדירה משקיע אחר, באותו מחיר, אשר יתרום את תרומתו הצנועה לעליית מחירי הדירות, ושאיפותיך הנדיבות לא יבואו לידי מימוש. המדינה אמנם יכולה להתערב ולמנוע את רכישת הדירות על ידי המשקיעים, או לתמרץ באופן שלילי את המשקיעים, אולם הדבר יעשה רק אחרי בחינה של מכלול השלכות ההתערבות. במקרה בו עוסקת שאלתך הורדת כמות הדירות שנקנו לצרכי השקעה מצמצמת את היצע הדירות העומדות להשכרה ולפיכך היא תגרום לעליית מחירי השכירות, אותם משלמים בין השאר הזוגות שלהם אין כל אפשרות לקנות דירה.

לסיכום, אתה יכול להשקיע את כספך באופן הגון בכל אפיק השקעה כשר אותו אתה רואה לנכון. אם תקנה דירה תשכיר אותה במחירים הוגנים למי שצריכים אותה, ומרווחיך חלק בנדיבות לב לנזקקים.

הדפיסו הדפסה