הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע

מועדי הגשת ערעור ותגובה בכלל ובמצבי חירום (קורונה) / פד"ר 1264729/1

ב"ה

תיק 1264729/1

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב יעקב זמיר

המבקש:          פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד אינגריד הר־אבן)

נגד

המשיבה:        פלונית (ע"י ב"כ טו"ר זימרה שלזינגר)

הנדון: מועדי הגשת ערעור ותגובה בכלל ובמצבי חירום (קורונה), רשות ערעור וערובה להוצאות – שיקולים ואיזונים

החלטה

לפניי תגובת המשיבה לבקשת רשות הערעור ובקשת המערער לקביעת מועד לשמיעת ערעורו.

המשיבה בתגובתה טוענת תחילה לדחיית בקשת רשות הערעור על הסף נוכח חריגתה, בנוגע לחלק מההחלטות לפחות, מפרק הזמן שאפשרי להגשת בקשה כזו על פי תקנות הדיון.

טענה זו דינה להידחות. המשיבה מתעלמת מהוראותיהן של תקנות שעת החירום שעל פיהן ימי תקופת החירום לא יובאו בחשבון במניין הימים שנקבעו בחיקוק וכו' לביצוע דבר, ובכלל זה הקבוע בתקנות הדיון לענייננו. למען הסר ספק נבהיר כי התקנות אומנם אפשרו לבית הדין להורות אחרת בנוגע להוראה ספציפית – וכך עשינו לאחר שיקול דעת בהחלטות קודמות שניתנו בתיק זה בנוגע למועד התשובה לערעור – ובין השאר סבורים אנו כי ככלל יש יותר מקום לצמצום המועד לתשובה, שהארכתו עשויה לפגוע בזכויות דיוניות ואף מהותיות של המערער ולעקר את ערעורו מתוכן ואילו קיצורו אינו פוגע מהותית בזכויות המשיבה שהרי תגובה לגופו של ערעור תוכל להיות מוגשת בכל מקרה גם בהמשך ועיקרה יהיה גם בדיון עצמו, אף אם לא תוגש תגובה ראשונית שעיקרה נועד כדי לשקול אם בכלל לתת רשות ערעור ולקבוע את התנאים והערובה לכך. ברם בנוגע לעצם הזמן להגשת בקשה לרשות ערעור אין – ולכאורה לא יכולה להיות – הוראה אחרת הורגת מהוראותיהן של התקנות האמורות.

לגופה של בקשת רשות הערעור מעלה המשיבה טענות רבות וכבדות נגד המערער וטענותיו, אלא שאין בהן כדי לפרוך את האפשרות שהמערער הוא שצודק בטענותיו – הכבדות אף הן – ובפרט נוכח העובדה שעיקרן של הטענות הוא לגופו של עניין, מה שייבחן בדיון עצמו אם אכן יתקיים, ולא תשובות לטענות שמעלה המערער ובעיקר בעניין דרך ניהול ההליך בבית דין קמא, טענות שלו יימצא כי צודקות הן יהיה בכך כדי להאפיל על ההנחה והחזקה הראשונית כי בית הדין פעל כנדרש וכי ממילא הנטל המוטל על המבקש לסתור את קביעותיו העובדתיות והמשפטיות, שעימן כמובן מסכימה המשיבה, כבד הוא.

לאידך גיסא, אין לנו לעת עתה כמובן גם כל סיבה לקבל את טענותיו של המערער נגד התנהלותו של בית הדין. לעת עתה אין אלה אלא בגדר טענה, ובנוסף לכך, גם אם יתקבלו טענות אלה ואף שהדבר יקל את הנטל שעל המבקש לסתור את מסקנות בית הדין קמא – עדיין ייוותר נטל מסוים כזה. גם טענותיה של המשיבה לגופו של עניין – אף הן טענות שקשה להקל בהן ראש, ואף שמועד דיון בהן יהיה כאמור רק לעת שמיעת הערעור לגופו, יש בהן די כדי שלא להניח הנחה לכאורית בדבר צדק שיש כביכול בטענות המערער.

סוף דבר, לאחר שיקול דעת אני סבור כי יש מקום ליתן רשות ערעור, אך יש להתנותה בהפקדת ערובה ממשית להוצאות המשפט ככל שיידחה הערעור ונחליט על חיוב בהוצאות.

המשיבה מבקשת ערובה בסכום של 30,000 ש"ח, סכום שלדעתנו מופרז הוא. נדירים המקרים שהוצאות משפט הנפסקות בבית דיננו מגיעות לסכומים כאלה – וככל שיתברר בהמשך גם כי ההליך מתמשך ומסתבך וייתכנו הוצאות חריגות, נוכל גם בהמשך להורות על הפקדת ערובה נוספת – הוראה בדבר ערובה בסכום זה כעת היא לכאורה ובנסיבות העניין אמצעי לסיכול מראש של מימוש רשות הערעור יותר ממה שהיא אכן כשמה, ערובה להוצאות.

לאחר שיקול דעת אני מורה אפוא כי המערער יפקיד כערובה לשמיעת ערעורו סך של 12,000 ש"ח. הערובה תופקד בקופת בית הדין עד לט"ו בסיוון ה'תש"ף (7.6.20).

אם לא תופקד הערובה עד למועד זה ייסגר התיק.

ניתן ביום י"ט באייר התש"ף (13.5.2020).

הרב יעקב זמיר

 

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה