הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

**סמכות בית הדין לאכוף בוררות / פד"ר ‏906487/17

הרב שלמה שטסמן ( בית הדין הרבני האזורי תל אביב)
בית הדין מינה בוררת בהסכמת הצדדים. הבוררת פסקה מה שפסקה, וכעת אחד הצדדים טוען שאין לבית הדין סמכות לאכו את הפסק. בית הדין דחה את דבריו על הסף וחייב אותו בהוצאות משפט גבוהות.

ב"ה

תיק ‏906487/17

בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שטסמן — אב"ד

המבקשת:            פלונית            (ע"י ב"כ עו"ד רוברט ליכט־פטרן)

נגד

המשיב:            פלוני            (ע"י ב"כ עו"ד לורי גייזלר)

הנדון: סמכות בית הדין שאישר פסק בוררות למנות מומחה לאכיפתו

החלטה

א.        הבקשה שבפנינו

לפנינו תלויה ועומדת זה חמישה חודשים בקשת גב' [פלונית] למינוי מומחה חוקר לשם יישום פסק הבוררת והפסיקתא שנתנה הבוררת – כבוד השופטת (בדימוס) טליה קופלמן־פרדו.

בית הדין קיים דיון בבקשה ביום ו' בטבת תשע"ז (4.1.2017). בדיון הביעה באת כוחו של מר [פלוני] התנגדות לבקשה ונימקה את התנגדותה בהעדר סמכות עניינית של בית הדין.

לאחר שמיעת טיעוני באת כוחו של מר [פלוני], הבהיר בית הדין כי לא רק שאין בטיעונים כל ממש אלא שעצם העלאתם בעיתוי הנוכחי נגועה בחוסר תום לב קיצוני. בית הדין המליץ לבאת כוחו של מר [פלוני] למשוך את ההתנגדות. באת כוחו של מר [פלוני] הודיעה שתשקול זאת, אך בהודעה מיום י' בטבת תשע"ז (8.1.2017) הודיעה כי מר [פלוני] עומד על טענותיו.

בנסיבות אלו אין מנוס ממתן החלטה שיפוטית שתכלול גם צו להוצאות משפט.

ב.      רקע

סקירת רקע קצרה מתחייבת.

במסגרת פסק הדין לגירושין מיום י"ב באייר תשע"ד (12.5.2014) מינה בית הדין לבקשת הצדדים ובהסכמתם את כבוד השופטת (בדימוס) טליה קופלמן־פרדו כבוררת מוסכמת להכריע במחלוקות בין הצדדים.

ביום כ"ה בשבט תשע"ו (4.2.2016) הגיש עו"ד רוברט ליכט־פטרן, בא כוחה של גב' [פלונית], בקשה לאישור פסק הבוררות אשר נתנה הבוררת – השופטת בדימוס טליה קופלמן־פרדו ביום ט"ו בשבט תשע"ו (25.1.16) כמו גם בקשה לאישור פסיקתא שנתנה הבוררת ביום כ"ג בשבט תשע"ו (2.2.2016).

כמו כן התבקש בית הדין ליתן צו מניעה האוסר על המשיב מר [פלוני] כל פעולה בנכסי הצדדים נשואי פסק הבוררות והפסיקתא.

לאחר קבלת תגובת עו"ד לורי גייזלר, באת כוחו של מר [פלוני], שהוגשה ביום כ"ז באדר א' תשע"ו (7.3.2016), החליט בית הדין ביום ז' באדר ב' תשע"ו (17.3.2016) לאשר את פסק הבוררות של הבוררת השופטת בדימוס טליה קופלמן־פרדו כמו גם את הפסיקתא.

כמו כן ניתן צו האוסר על מר [פלוני] לעשות כל פעולה בנכסים נשואי פסק הבוררות ללא קבלת היתר מפורש של בית הדין.

ביום א' בסיוון תשע"ו (7.6.2016) חזר ואישר בית הדין את פסק הבוררות אשר ניתן על ידי הבוררת השופטת בדימוס טליה קופלמן־פרדו ביום ט"ו בשבט תשע"ו (25.1.16) כמו גם את הפסיקתא שנתנה הבוררת ביום כ"ג בשבט תשע"ו (2.2.2016).

בית הדין קבע כי תוקף האישור מיום מתן ההחלטה המקורית דהיינו מיום ז' באדר ב' תשע"ו (17.3.2016).

בתחילת חודש יולי הגיש מר [פלוני] ערעור על החלטותיי בפני כבוד בית דין הגדול.
בנסיבות אלו, החלטתי ביום י"ז באב תשע"ו (21.8.2016) להימנע ממתן החלטה בבקשה למינוי מומחה עד להכרעת בית הדין הגדול.

ביום כ"ז במרחשוון תשע"ז (28.11.2016) דחה כבוד בית הדין הגדול את ערעורו של מר [פלוני] על הסף.

ג.      טענת המשיב כי בית הדין משולל סמכויות ביצוע ואכיפה לפסקיו שלו

הטענות המשפטיות בדבר העדר סמכות כפי שהציגה באת כוחו של מר [פלוני] – תמוהות ביותר והאסמכתאות – בלתי רלוונטיות.

נסתפק בהצגת הטיעון המרכזי של מר [פלוני] והפרט ילמד על הכלל. הטענה המרכזית של באת כוחו של מר [פלוני] היא שבית הדין נעדר סמכות, מאחר שמבחינה משפטית אין מקום שבית הדין או בית המשפט יעסקו בביצוע פסקי הדין שלהם וימנו מומחים לביצועם.

 ואנו עומדים תמהים איך כלל ניתן להעלות טענה שכזאת כאשר סעיף 7 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה וסעיף 7ד לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) כמו גם סעיף 16 לחוק הבוררות מסמיכים מפורשות את בית הדין ובית המשפט לבצע את החלטותיהם.

חוסר תום הלב בהעלאת טענת הסמכות מקומם ולא רק נוכח עיתוי העלאת הטענה.

ביום ט' בניסן תשע"ו (17.4.2016) הגישו באת כוחו של מר [פלוני] יחד עם בא כוחה של גב' [פלונית] בקשה מוסכמת למינוי שמאי לצורך אכיפת פסק הדין (כך במקור!) ובית הדין נעתר לבקשה. היעלה על הדעת כי אדם יבקש מבית הדין בקשה למינוי מומחה לאכוף פסק דין ולאחר חודשים מספר יימלך בדעתו ויטען טענה בדבר העדר סמכות?

לצערנו אנו נאלצים לקבוע כי טענת העדר הסמכות כפי שהעלתה באת כוחו של מר [פלוני] לא רק נטולת בסיס משפטי אלא גם נגועה בחוסר תום לב. מאז ניתן פסק הבוררת אנו חוזים במחזה מתמשך בן כמה מערכות הכולל טיעונים מתחלפים שכל מטרתם – מניעת יישום פסק הבוררת. לאחר שנדחו כל הטיעונים – לרבות דחיית הערעור בבית הדין הגדול – מועלית כעת טענת העדר סמכות נטולת יסוד משפטי ונגועה בחוסר תום לב קיצוני.

צר לנו – כך לא ייעשה, וחבל שכך נעשה.

ד.        החלטה

אשר על כן מוחלט כדלהלן:

1.   בית הדין ממנה את סניף תל אביב של פירמת רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור כמומחה-חוקר מטעם בית הדין ליישום פסק דינה של הבוררת – השופטת (בדימוס) טליה קופלמן־פרדו.

המומחה רשאי להעסיק מומחים מטעמו בסקוטלנד.

2.   בית הדין מורה למומחה לכמת ולהעריך בתוך שלושים יום את סכומי הכסף השוטפים שלהם זכאית גב' [פלונית] בשל זכויותיה בנכסים כפי שנפסק בפסק דינה של הבוררת.

3.   נוכח ההתנהלות הבעייתית של מר [פלוני] כפי שבאה לידי ביטוי גם בהחלטה זו מחליט בית הדין לחייבו לשלם לגב' [פלונית] הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

בנוסף ישלם מר [פלוני] הוצאות משפט נוספות בסך 10,000 ש"ח לאוצר המדינה.

החלטה זו תשלח מרכז לגביית קנסות, אגרות הוצאות ברשות האכיפה והגבייה.

החלטה זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטים מזהים.

 

ניתן ביום י"ט בטבת התשע"ז (17.1.2017).

 

הרב שלמה שטסמן — אב"ד